Изберете Вашият комплект озвучаване


Стойностите от формата не трябва да се приемат за ценово предложение (оферта). За да получите оферта за озвучаване на конкретно събитие, моля изпратете запитване с повече информация за събитието - дата, място на провеждане, продължителност, участници, други изисквания. Може да разгледате и готовите ни комплекти озвучаване

Техниката не се предлага под наем без присъствието на лице от страна на ozvuchavane.net